Качество на водата

  • От особено значение е качеството на водата, която приемаме ежедневно.

    Важен е вида защита, който ще изберем срещу корозия в съдовете за използване на гореща вода. На лице са нужните изисквания по отношение на характеристиките на една голяма част от водата, която се подава от системата за водоснабдяване. Пример: Важно е стойността на ПХ да е в точно определена мярка, което реално обяснява и защо определени видове, служещи за защита от корозия, се използват спокойно в съдове и прибори за гореща вода. Става въпрос за емайл, мед и неръждаема стомана. При местни източници или наличие на кладенци, съставът на течащата вода е различен за отделните места. Ставайки дума за корозионите свойства на водата, трябва да се има предвид, че те зависят от точното количество на веществата в състава й, а също така и по какъв начин те взаимодействат по между си. След извършване на точен анализ би могъл да се даде реален отговор на въпроса относно качеството на водата. Анализи се извършват от точно определени за целта фирми. Избира се и подходящ тип за предпазване от корозия. Не е изключено да се стигне до инсталирането на филтър, ако това се налага. По този начин би могло да се постигне приемливо и допустимо качество на водата. Разбира се, съществуват и различни фактори, които по един или друг начин влияят върху водата. Стойността ПХ представлява измерване на вместимостта на водородни йони във водата.

  • Качество на водата
  • Всички води, които са с ниски ПХ стойности, са с примеси на други метали и са агресивни.

  • Извършва се анализ за общата твърдост, като се измерва точното количество на магнезий и калций. Твърдостта обикновено бива измерена с немски градуси. Опасен е агресивният въглероден диоксид. Той реално е част от свободния въглероден диоксид, притежават разяждащи качества. Ако агресивният въглероден диоксид се съдържа заедно с ниски стойности на ПХ, това превръща водата в агресивна. Твърде голямото съдържание на хлорид е в състояние да направи водата агресивна и най-вече, ако съществува тенденция за отлагане на варовик. Прави се измерване за наличие на разтворими соли.
  • pH стойности
  • Едни от тях са сулфати и хлориди във водата. Анализите за качеството на водата се извършват в специални лаборатории. Те са оборудвани с най-модерната апаратура в наши дни и разполагат с доказани професионалисти в персонала си. Тяхната най-важна задача се състои в осигуряването на съответната база данни за качеството на отпадъчни, повърхностните, минералните, подземните води, а също така и тези, които са предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Анализи могат да се извършват и при постъпване на сигнали от страна на гражданите в определено населено място в страната. Качеството на водата се проверява още при подаване на жалби и наличие на аварии в определени региони (най-вече тези, които са на национално ниво). Не се колебайте да сигнализирате, ако усетите нещо нередно. Важно е да се радвате на добро качество на водата, за да живеете нормално и пълноценно.
  • сулфати и хлориди във водата

Нуждаете се от майстор спешно? Спешни телефони: 0876 066 106

Ако имате въпроси относно нашите услуги или нужда от специализирана помощ, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Call Now Button