Монтаж на водомери

    • Монтаж на водомери
    • Ние от Mr.VIK осигуряваме доставка и монтаж на всички видове водомери. Обикновени и с дистанционно оттичане. Изграждане на изцяло нов и преместване на вече съществуващ водомерен възел, спрямо изискванията на клиента спазваме зададените стандарти за такъв вид дейности. Важно е да се знае, че при поставяне на нов водомер трябва да се съобрази количеството вода, което ще е нужно за дадено помещение, било то частен дом или промишлена сграда. Повечето видове водомери може да се монтират във вертикално и хоризонтално положение, а други са само за хоризонтален монтаж. Всички водомери имат зададена посока, съответно вход и изход, която трябва да се спазва. Закрепването на водомер към самия водопровод става посредством специално холендрови връзки с уплътнения, като за студена вода за предпочитане е да са от гумен материал. За топла вода по-добрият материал е кленгерид, защото той понася топлинните разширения.
    • </ul >

Call Now Button