Монтаж на перални машини

  • монтаж на перална
  • При закупуване на нова или демонтаж, преместване и монтаж на стара перална машина, Вие може да се доверите на ВиК услугите от Mrvik. Всяка нова перална машина има транспортни болтове, които укрепват и предпазват барабана от вибрации при транспорт. Преди експлоатация на уреда те трябва задължително да бъдат отстранени и съответно монтирани обратно при евентуално преместване на уреда. Пералната трябва да бъде захранена с чиста студена вода директно от водопровода.За целта Ви е нужен сферичен ъглов кран 3/4. Изхвърлянето на мръсната вода от уреда става посредством вградена помпа в самата перална. Гофрираната тръба се зауства в канализационната тръба.Друг важен фактор, който спомага за добрата работа на уреда е правилното стабилизиране и нивелацията на крачетата в основата на пералната машина.
Call Now Button