Отпушване на шахти, септични ями и канализации

  • Отпушване на шахти, септични ями и канализации
  • За да функционира правилно всяка една външна канализация се налага наличието на шахти, които действат като преливници и ревизии за почистване. Сечението на тръбите трябва да бъде съобразено с количеството вода, което ще преминава през тях. Много често във въпросния канал се включват водосточните отклонения, които допълнително увеличават дебита. Начина на отпушване е следния. Набелязваме две последователни шахти. Отстраняваме капаците им и прекарваме в канала по между имспециално за целта жило. Мр.Вик осигурява на своите клиенти изпомпвани и изпразване на септични ями.А за тях е хубаво да се знае,че имат ограничен капацитет. Когато достигнат лимита си отходните води започват да се връщат. И най-ниските точки, най често подовите сифони преливат. Това е индикация че се налага незабавно изпомпване.
Call Now Button